ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, skall användas för utdelning av bidrag till behövande kvinnor bosatta inom Maria Magdalena församling. Vid utdelning skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de stiftelser som lagts in i denna stiftelse. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall bekostas av utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maria Magdalena församlings stiftelse för kvinnor
Organisationsnummer:802404-7105
Adress:
  • Maria Magdalena Församling
  • Box 15010
  • 104 65 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6433968
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS