ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning inom hjärt-, kärl- och lungsjukdom, att främja vård och fostran av barn, som är drabbade av sådan sjukdom samt att bedriva sådan hjälpverksamhet bland behövande och sådan ungdomsverksamhet som Frälsningsarmén utövar. Förvaltaren får årligen för stiftelsens ändamål ianspråktaga avkastning i form av räntor och utdelningar efter avräkning för kostnader samt nettovärdet av realisationsvinster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margit Rydströms Stiftelse
Organisationsnummer:802477-9996
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS