ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att mottaga och förvalta den till stiftelsen genom särskild stiftelseurkund denna dag överlämnade egendomen, samt med densamma främja och stödja den forskning som bedrives vid Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen). Stiftelsen har som exempel på verksamhetsformer, som stiftelsen skall främja, nämnt inköp av föremål och samlingar för forskningsändamål samt underhåll av Kulturens vetenskapliga samlingar och föremål. 20% av avkastningen skall tillföras kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margit och Lennart Carlssons stiftelse
Organisationsnummer:845001-1955
Adress:
  • Nordea Bank
  • Stiftelsetjänst GB 32/Ma
  • 405 09 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS