ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas för att förvärva och utställa textilier med tonvikt på sådana som är tillverkade i Borås och Sjuhäradsbygden. Avsikten härmed är att Borås Museum skall komma att äga en samling tyger som kan stimulera intresset för utbildning och vara till hjälp för kulturvetenskaplig forskning inom det textila området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margit Hörstadius stiftelse för kulturhistorisk forskning
Organisationsnummer:864502-1166
Adress:
  • Borås Museum
  • Borås stad
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-358580
E-post:info@d7kf.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:321 930 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS