ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ur den behållna avkastningen främja vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för svensk skogshushållning, natur- och viltvård ävensom att lämna stöd för undervisning och utbildning inom dessa områden.Stiftelsen skall för att uppnå nämnda mål bevilja anslag och stipendier till enskilda personer, företag och institutioner. I sin verksamhet skall stiftelsen särskilt uppmärksamma sådan forskningsverksamhet som kan prövas vara av värde för östgötsk skogsbruk.Stiftelsen kan även genom att främja ökad samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet förverkliga nämnda ändamål. Som regel skall stiftelsen inte bevilja medel för inköp av utrustning, apparater eller dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margareta Trägårdh stiftelse för skogsvetenskaplig forskning och utveckling
Organisationsnummer:825003-7150
Adress:
  • Nykil Redovisning AB
  • Bergvallaslingan 29
  • 538 94 Nykil
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 427 408 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS