ÄNDAMÅL

Att i första hand lämna bidrag till behandling av missbrukare i Stockholms innerstad, att i andra hand lämna bidrag till behandling av missbrukare i Stockholms stad under förutsättning att den, som är i behov av sådan behandling, saknar egna medel för bekostande av behandlingen och ifrågavarande behandling ej kan bekostas med allmänna medel.Bidrag utbelas endast till vårdgivaren och ej till privatpersoner.Behandlingen skall ske enligt 12-stegsmodellen eller liknadne behandling där delar av personalen ska ha egen erfarenhet av missbruk. Sökande kan var av båda könen och över 20 år. Det ska föreligga ett vårdbehov och missbruket kan omfattas av alkohol-, narkotika-, tablett-, och blandmissbruk. Avbryts vården dras stödet in med omedelbar verkan. Att jämnväl och under ovangivna förutsättningar lämna bidrag för behandling av missbrukares närmaste medberoende. Minst åttio (80%) procent av den årliga avkastningen ska tagas i anspråk. Även kapital får helt eller delvis tagas i anspråk, dock under förutsättning att högst fem (5) procent av det vid verksamhetsårs ingång tillgängliga kapitalets tages i anspråk under verksamhetsåret och högst sammanlagt tjugo (20) procent av ursprungskapitalet under en löpande period om fem (5) verksamhetsår.
Under verksamhetåret mottagna nya donationer får i sin helhet användas för fullföljande av stiftelsens ändamål under förutsättning av respektive donators samtycke. Styrelsens beslut om bifall till sökande respektive avslag går ej att överklaga.
Behandlingshem, till vilken stiftelsen lämnar bidrag för vård, ska vaa godkända av tillsynsmyndighet, Socialnämnd och Länsstyrelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margareta-stiftelsen
Organisationsnummer:802424-5980
Adress:
  • Maria Sundström
  • Capellavägen 12
  • 18132 Lidingö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS