ÄNDAMÅL

Att bevara den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen på Skoga, att tillse att den även ur konsthistoriska synpunkter värdefulla miljön icke väsentligt förändras, att bevara de arkivhandlingar som vid överlämnandet befinner sig i byggnaden och somsedemera kan komma att överlämnas till stiftelsen samt att bereda bostad för den eller de personer som utses av stiftelsens styrelse enligt riktlinjer som närmare anges nedan.Företrädesrätt i omedelbart här ovan angivet hänseende tillkommer följande personer i den ordning de anges här:1) Stiftarna.2) Stiftarnas barn, Ulrika Stiernstedt och Thomas Stiernsted.3) Lars-Johan J:son Stiernstedt och hans son Johan Stiernstedt.4) Stiftarnas nu levande barnbarn.5) Johan Stiernstedts nu levande barn.6) Nuvarande medlemmar i den Stiernstedtska släktföreningen.Beträfffande följande personer rekommenderar stiftarna, att styrelsen måtte om möjligt bereda dem tillfälle att hyra Skoga i här nedan angiven ordning:a) Stiftarnas härefter födda barnbarn och övriga avkomlingar.b) Johan Stiernstedts härefter födda barnbarn och övriga avkomlingar.c) Härefter födda personer som blivit medlemmar i den Stiernstedtska släktföreningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margareta och Ulf Stiernstedts Skogastiftelse
Organisationsnummer:802009-9167
Adress:
  • Essewege Fastigheter AB
  • Box 22034
  • 702 02 ÖREBRO
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS