ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja och uppmuntra professionell utbildning eller vidmakthållande av en sådan i teoretiskt eller praktiskt avseende. Ändamålet specificeras nedan. Punkterna är i prioritetsordning med den viktigaste först. Att stödja och uppmuntra utveckling av undervisning och utbildning på alla nivåer inom det svenska utbildningsväsendet. Destinatärer skall vara lärare eller lärare i samarbete med studerande vid svenska skolor, högskolor och universitet samt övriga engagerade i undervisning eller utbildning. Att främja vetenskaplig forskning främst med målet att öka kunskapen om lärande, undervisning och utbildning, Destinatärer är forskare och lärare vid svenska högskolor och universitet eller motsvarande institutioner. Att stödja och uppmuntra annan professionell utbildning än den som avses ovan. Destinatärer är personer som vill vidareutveckla sitt yrkeskunnande. Bidragen kan vara stiipendier, bidrag till resor, möjlighet till deltagande i konferenser eller andra aktiviteter som tjänar ändamålet. Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religöst obunden. Utdelning för angivet ändamål skall beslutas och utbetalas av stiftelsens styrelse efter ansökan eller genom självständigt beslut av styrelsen utan föregående ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse
Organisationsnummer:802424-9040
Adress:
  • Hejdegatan 42
  • 582 43 Linköping
Telefonnummer:013-136295
E-post:stiftelsen@ingemarsson.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 147 579 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS