ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall fördela den årliga nettoavkastningen mellan sådana handikappade som bor eller har arbete i Nyköpings eller Oxelösunds kommuner och är i stort behov av ekonomisk hjälp för att i någon mån övervinna sitt rörelsehinder. Den handikappade behöver ej, för att få bidrag, vara DHR-medlem. För att lämna sådan ekonomisk hjälp äger styrelsen i mycket angelägna fall, dock endast vart tredje år, ungefär, ta i anspråk även så mycket av gåvans kapital som motsvarar nettoavkastningen under detsenast tilländalupna kalenderåret. Medlen skall ej tas i anspråk för behov som det allmänna har att tillgodose.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margareta och Fritz Moches DHR-stiftelse
Organisationsnummer:817606-7406
Adress:
  • DHR
  • Repslagaregatan 43 A
  • 611 32 NYKÖPING
Telefonnummer:0730-454345
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS