ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att till förmån för vämlänningar bedriva verksamhet av social och kulturell natur enligt nedanstående bestämmelser. Av stiftelsens nettoavkastning skall 10 procent tillföras kapitalet och återstoden fördelas i huvudsak enligt följande riktlinjer: A.60 procent disponeras för understöd till behövande, exempelvis barn och ungdomar, som förlorar en eller båda föräldrarna, ensamstående mödrar med minderåriga barn, kvinnliga ålderspensionärer eller andra behövande, t ex handikappade. Mottagare av understöd skall bo i Värmland och vara född där eller ha stark anknytning dit. Förslag om lämpliga mottagare skall bland annat infordras från Karlstads Stifts diakonverksamhet. B.30 procent disponeras för stipendier till studerande, företrädesvis i åldern 17 – 23 år, vid Ingesunds Musikhögskola, Solbergagymnasiet i Arvika och ÅGY-gymnasiet i Årjäng. C.10 procent tillföres Wermländska Sällskapet i Stockholm, nedan kallad ”sällskapet”, för främjande av dess sociala och kulturella verksamhet inom stockholmsområdet. Tillförda belopp skall av sällskapet redovisas särskilt och betecknas ”Bidrag från Margareta och C F Lidéns stiftelse för värmlänningar”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margareta och C F Lidéns stiftelse för värmlänningar
Organisationsnummer:873201-9024
Adress:
  • Telland
  • Kungliga Slottet
  • 111 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4026043, 070-5228900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS