ÄNDAMÅL

Minst en tiondel av samfondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Stiftelsen har till ändamål att inköpa maskiner eller annan utrustning till inskrivna eller före detta elever vid Manillaskolan. Därjämte skall vid disposition av samfonderna hänsyn tas till föreskrifterna för de i resp samfond ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig. För var och en av samfonderna skall uppläggas en donationsbok, innehållande förteckning över de fonder som ingår i samfonden, de för dem före sammanläggningen gällande föreskrifterna och stadgar för samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Manillaskolans samstiftelse 3
Organisationsnummer:802407-3341
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 512 535 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS