ÄNDAMÅL

Avkastningen skall förbehållas elever som är inskrivna vid Manillaskolan. För belöning eller uppmuntran åt elev, stipendium för specialskolan sidoordnad eller fortsatt utbildning, för hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för flera elever gemensamt ändamål, för förvärv av materiel eller andra saker. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under senare år. Minst en tiondel av samfondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Vid disposition av samfonderna ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i respektive samfond ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig, att för var och en av samfonderna ska uppläggas en donationsbok, innehållande förteckning över de fonder som ingår i samfonden, de för dem före sammanläggningen gällande föreskrifterna och stadgar för samfonden samt att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Manillaskolans samstiftelse 2
Organisationsnummer:802407-3333
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 813 330 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS