ÄNDAMÅL

Att ge döva inom kyrkoherdens distrikt belöning eller uppmuntran åt elev, stipendium för specialskolan sidoordnad eller fortsatt utbildning, för hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för flera elever gemensamt ändamål, för förvärv av materiel eller andra saker, att avkastningen skall förbehållas elever som är inskrivna vid Manillaskolan,

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Manillaskolans samstiftelse 2
Organisationsnummer:802407-3333
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 806 230 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS