ÄNDAMÅL

Av stiftelsens årliga avkastning skall minst 10 % läggas till det bundna kapitalet. Resterande avkastning skall användas för behövande patienter, i första hand lungsjuka med företräde för barn, från Kramfors kommun i enlighet med punkt 1 i Kammarkollegiets beslut 1973-02-12 angående frisängsfonder enligt följande: a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d )till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bdöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon; samt e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. Bidrag får inte lämnas till ändamål som skall tillgodoses genom allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Malmströms stiftelse
Organisationsnummer:888000-6278
Adress:
  • Region Västernorrland
  • 871 85 Härnösand
Telefonnummer:0611-800 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:942 746 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS