ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja humanitär verksamhet bland behövande, företrädesvis dem, som icke erhållit understöd från det allmännas sida.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Malmestens Stiftelse
Organisationsnummer:822000-7945
Adress:
  • Länsstyrelsen Östergötland
  • Therese Åneklint
  • 581 86 Linköping
Telefonnummer:703698822
E-post:malmestens@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 389 930 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS