ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Inom ramen anses därvid falla kostnader för vidmakthållande och underhåll av stiftelsens fasta och lösa egendom samt sådan skötsel därav, som är erforderlig för att stiftelsen skall kunna på ett tillfredsställande sätt fullgöra sina ändamål. Minst 80% av avkastningen av stiftelsens tillgångar skall – i vart fall under en femårsperiod – utdelas. Stiftelsens tillgångar må – till följd av beslut om utdelning – ej understiga kronor 300.000.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Malmö Rotaryklubbs stiftelse
Organisationsnummer:846003-5051
Adress:
  • Eva Nilsson
  • Dammhagsgatan 3
  • 261 34 Landskrona
Telefonnummer:763934180
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS