ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall i första hand användas till understöd till behövande hantverkare i Malmö samt efterlevande änkor eller barn efter sådana, varvid gravvårdsföreskriften vad gäller stiftelsen Lembkeska donationen skall iakttagas, dock högst med så stort belopp som motsvarar stiftelsens andel av den totala avkastningen av samstiftelsen. Kan inte del av eller hela den disponibla avkastningen – d.v.s. efter det att förvaltningskostnader avdragits – utdelas till det förstnämnda ändamålet kan den kvarvarande avkastningen användas till att främja utbildning av hantverkare i Malmö. Ändamålet skall då främst tillgodoses genom att stipendier eller liknande bidrag utdelas till hantverkare i Malmö. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Malmö Hantverksförenings samstiftelse 2
Organisationsnummer:846502-1023
Adress:
  • Örehus Fastighetsförvaltning
  • Spångatan 11
  • 211 44 MALMÖ
Telefonnummer:040-23 43 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS