ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen skall vara att: 1) Stödja Mr Yuri Truijillo och eller bolag till majoriteten ägda av honom. 2) Stödja destinatärer, företag eller privata, vilka har aktiviteter, stödjer eller är på något sätt engagerade inom utveckling inom det medicinska området i dess bredaste form, detta inkluderande distribution av medicin. Lämpliga destinatärer skall utses av Styrelsen efter förslag från det Rådgivande organet. Ändamålet ska uppnås genom: – Direkta eller indirekta investeringar I Kvalificerade Tillgångar, samt, – Om så krävs, genom att tillhandahålla tjänster avseende företagsledning till bolag inom i Kvalificerade Tillgångar. Ändamålet skall vidare uppnås genom: – Lämnande av bidrag till Destinatärerna, Stiftelsen kan också bilda holdingbolag i Sverige eller utomlands, andra stiftelser i Sverige, eller andra stiftelseliknande strukturer eller truster i utlandet, för samma ändamål som Stiftelsen och för förvaltningen av sina tillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Makushita Stiftelse
Organisationsnummer:802426-7414
Adress:
  • Carlsgatan 12 A
  • 211 20 Malmö
Telefonnummer:040-300500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:221 381 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS