ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att stärka kvaliteten på stråkutbildningen i Göteborg. Detta kan ske genom kvalificerad förutbildning för särskilt talangfulla ungdomar eller genom insatser för studerande vid institutionen Musikhögskolan vid Göteborgsuniversitet i form av medel för kurser, gästlärare eller motsvarande kvalitetshöjande insatser. Samtliga insatser skall avse studier med sikte på professionellt musikerskap. Utdelningen från stiftelsen skall uppgå till minst 80 % av föregående års avkastning eller det högre belopp, som styrelsen bestämmer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Makarna Voldrichs Stiftelse för Stråkutbildning i Göteborg
Organisationsnummer:855100-3141
Adress:
  • Symfonivägen 2
  • 435 41 MÖLNLYCKE
Telefonnummer:031-880234
E-post:gloss@ideborg.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 007 920 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS