ÄNDAMÅL

Avkastningen av ifrågavarande fond finge användas till understödjande av tyskfödda behövande åldringar i huvudstaden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Makarna Lieberdts Stiftelse
Organisationsnummer:802406-4993
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS