ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till årliga livstidspensioner om lägst ettusen ( 1 000) kronor åt behövande personer inom Linköpings kommun och som varit bosatta i kommunen under minst tio år före den tid ansökan om pension sker. I intet fall får emellertid avkastningen användas för att täcka behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg. Pensionsbeloppet får ändras till ”minst 500 kr” och det geografiska ändamålsområdet skall omfatta hela storkommunen Linköping.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Makarna Gustav och Amanda Anderssons stiftelse
Organisationsnummer:822001-3083
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 LINKÖPING
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 409 220 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS