ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att i den ordning, på det sätt och i den utsträckning, som makarna Erik och Gertrud Mörtbergs testamente och dessa stadgar föreskriver, bereda ekonomiska förmåner såsom bidrag, priser, hjälp och gåvor till i dessa stadgar § 14 omnämnda personer. § 14…… Den för utdelning disponibla delen av nettoavkastningen skall användas till premier, bidrag, belöningar och priser, vid lanthushålls-, lantbruks- och folkhögskolor och vid skolor för trädgårdsutbildning, eller andra kurser, där praktisk eller teoretisk undervisning kan inhämtas på jordbruksnäringens och lanthushållningens område….

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Makarna Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse
Organisationsnummer:897600-0680
Adress:
  • Ulf Emanuelsson
  • Nygatan 23 A
  • 953 37 HAPARANDA
Telefonnummer:0922-28711
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 639 045 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS