ÄNDAMÅL

Främja naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning. Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom utgivande av bidrag eller stipendier till fysiska eller juridiska personer verksamma inom något av ovan angivna områden, vilka bidrag skall täcka kostnader för forskningsverksamhet, studie- eller kongressresor, anskaffande av vetenskaplig litteratur eller apparatur. Bidrag må också ifrågakomma vid utgivandet av vetenskapliga handlingar eller andra publikationer inom ovannämnda forskningsområden. Stiftelsens tillgångar eller dess avkastning får icke användas för andra än nu angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maja och Erik Lindqvists forskningsstiftelse
Organisationsnummer:846002-6308
Adress:
  • Lunds universitet
  • Box 118
  • 222 20 Lund
Telefonnummer:046 222 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS