ÄNDAMÅL

Tjugo procent av avkastningen tillföres kapitalet. Cirka hälften av resterande avkastning avser stipendium, att på Maj Levander-Lindgrens födelsedag den 6 december, tilldelas någon forskare för publicering av ett värdefullt medicinhistoriskt arbete. Om någon kvalificerad forskare icke finnes får utseendet av stipendiat vänta till påföljande år. Resterande avkastning får användas för någon angelägen medicinhistorisk forskningsuppgift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhistorisk forskning (nr 262)
Organisationsnummer:802425-0170
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • Universitetsförvaltningen
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-52486400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS