ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bedriva social verksamhet i kristen regi samt förmedla vård och omhändertagande av behövande, sjuka, handikappade och flyktingar i Portugal och andra länder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse
Organisationsnummer:874400-6506
Adress:
  • Samuel Johansson
  • Löjtnantsgatan 14, 6 tr
  • 115 50 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-422 77 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:48 261 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS