ÄNDAMÅL

1. Stiftelsens ändamål skall vara att, genom årligt utdelande av stipendium, uppmuntra musikstuderande från Tåsjö församling till fortsatta musikstudier. [—] 8. Den årliga nettoavkastningen från stiftelsens kapitalförvaltning skall årligen fördelas enligt följande: 80 % skall utdelas till stiftelsens ändamål. Resterande del lägges till stiftelsens kapital. 9. Stiftelsens kapital får ej tas i anspråk för utdelning av stipendiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mait och Yngve Jönssons stiftelse för musikstuderande från Tåsjö församling
Organisationsnummer:893204-0440
Adress:
  • Kyrktåsjö Köpmangatan 9
  • 833 59 Hoting
Telefonnummer:0670-101 18
E-post:stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:498 767 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS