ÄNDAMÅL

Ur stiftelsen skall med lika fördelning utgå medel för forskning inom följande områden: 1. Hjärt- och kärlsjukdomar 2. Reumatiska sjukdomar 3. Ögonsjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Magnus Dreves stiftelse för forskning inom områdena hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar och ögonsjukdomar
Organisationsnummer:802424-4447
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS