ÄNDAMÅL

Till åtanke vid utdelning av stipendierna, sedan en tredjedel av avkastningen lagts till kapitalet, berättigas, utan åtskillnad från vilket av rikets landskap de härstamma, alla svenska studerande, som vid Kongl. Carolinska Universitetet i Lund begagna undervisning, såvida de med för studier ägnade naturanlag förena flit och hedrande uppförande samt finnas dylikt understöd behöva.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Magnat-Jubel-stipendiistiftelsen
Organisationsnummer:802478-5241
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS