ÄNDAMÅL

Att gagna Nationalmusei intressen. Detta ändamål skall fullföljas genom att fondens avkastning – dock högst sjuttiofem (75) procent av varje års behållna avkastning intill dess i punkt III nedan angiven värdegräns å kapitalet uppnåtts – efter styrelsens bestämmande användes till inköp åt nationalmuseum av konst från tiden före år 1900.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Magda och Max Ettlers Stiftelse
Organisationsnummer:802404-2445
Adress:
  • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
  • Box 16176
  • 103 24 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-51954300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS