ÄNDAMÅL

Anslag utdelas som stöd till forskning vid de vuxenpsyk.klinikerna vid Uppsala universitets med.fak., företrädesvis till biologiskt orienterad forskning rörande mentala sjukdomar av svårare eller långvarig art. Understöd bör företrädesvis utgå till icke graduerade forskare men medel bör också kunna tilldelas graduerad forskare med mycket lovande projekt. Disponibel avkastning får även användas till inbjudan av gästföreläsare från in- och utlandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:M och N Nasvells stiftelse
Organisationsnummer:817603-8993
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS