ÄNDAMÅL

För partienter vid Akademiska sjukhuset med anknutna verksamheter. a) som bidrag under eller efter sjukhusvård, – varmed avses även öppen vård – till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad; b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta; c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel; d) till bestridande av kostnader, för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon; e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:M M Arvidssons stiftelse
Organisationsnummer:817604-2193
Adress:
  • Uppsala läns landsting
  • Box 602
  • 751 25 UPPSALA
Telefonnummer:018-6110000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS