ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden skall användas enligt beslut av skolstyrelsen i Lysekil till förmån för studerande mantalsskrivna i Lysekils kommun, företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elever som visat god kamratanda, goda kunskaper eller berömvärd flit, – belöning åt elever som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott, – belöning till elev för insatser inom elevernas föreningsverksamhet, – stipendium för fortsatt utbildning, – hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller – förvärv av material eller andra saker för elevernas trevnad eller för föreningsverksamheter bland dessa, dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tagas i den utsträckning, som finnes lämpligt. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterande medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lysekils kommuns donationsfond – samfond nr 1 – för utbildning
Organisationsnummer:854600-5698
Adress:
  • Lysekils kommun
  • 453 80 Lysekil
Telefonnummer:0523-613000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 359 782 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS