ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att årligen utdela stipendier till därav förtjänta elever vid Åsaka Sands skola enligt de närmare bestämmelser som anges nedan.Av stiftelsens avkastning under året skall först förvaltnings- och övriga omkostnader bestridas. Av därefter återstående nettoavkastning skall 90 procent överföras till fritt kapital (tillgängligt för stipendieutdelning) medan resterande 10 procent överföres till stiftelsens bundna kapital. Stipendium skall tilldelas elever som visat prov på synnerlig skötsamhet, stor ambition och därjämte uppvisar ett gott studieresultat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lövkärrsråsens stiftelse, Julius och Olga
Organisationsnummer:863000-6172
Adress:
  • Kent Almkvist
  • Olofstorp Väne Åsaka
  • 461 94 Trollhättan
Telefonnummer:0520-424012
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:443 505 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS