ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vid behov lämna understöd åt personer, vilka inom den del av Lunds kommun som vid utgången av den år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad idka eller idkat handel, fabriksrörelse eller hantverk, ävensom åt sådan persons änka och barn. Företräde skall givas dels åt sådana förutvarande delägare i Understödsföreningen samt deras änkor och barn. Till understöd må årligen användas högst 9/10 av nästföregående års avkastning å stiftelsens kapital efter avdrag för förvaltningskostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lunds Borgerskaps understödsstiftelse
Organisationsnummer:845000-7854
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänster
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:070-7390174
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS