ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstintresse främja barns och ungdomars fostran och utveckling, vuxnas behov av stöd och hjälp, samt socialt och pedagogiskt arbete i Sverige. Stiftelsen skall därvid arbeta för att förverkliga sådana insikter avseende social och mänsklig utveckling som kommer till uttryck i den antroposofiska människosynen och forskningen. Rudolf Steiners skrifter och föredrag skall vara vägledande för stiftelsens arbete.Förverkligandet av detta ändamål skall ske genom att Lärbostiftelsen ansvarar som huvudman för behandlingshem, boendeformer och dagverksamheter för målgrupperna, utvecklar kunnande och medvetande kring de behov och situationer som målgrupperna befinner sig i samt i övrigt stöder enskildas och organisationers forskning och initiativ som motsvarar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lärbostiftelsen
Organisationsnummer:802409-0238
Adress:
  • Magnus Granstedt
  • Täppgatan 35
  • 151 34 SÖDERTÄLJE
Telefonnummer:08-55173921
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS