ÄNDAMÅL

Att genom upprop och rundskrivelser samla in medel för att bedriva hjälpverksamhet bland behövande.De medel stiftelsen samlar in skall användas till att stödja den verksamhet som den ideella föreningen, kallad LP-verksamhetens Ideella Riksförening, kommer att bedriva, genom att föreningen fortsätter det arbete som Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet hittills bedrivit, med inriktning på att hjälpa och rehabilitera behövande drogmissbrukare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:LP-verksamhetens Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802404-6057
Adress:
  • 141 99 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6192510
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS