ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till bidrag till kostnader för boende och kostnader förknippade med boende till i första hand behövande äldre hantverkare och i andra hand till behövande äldre personer, som inte erhåller sådant bidrag från allmänna medel. I sista hand skall avkastningen användas till bidrag till behövande äldre personer. Bidragsmottagaren skall vara bosatt i Borås.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lovisa Svenssons och Maria Fagerströms stiftelse
Organisationsnummer:864501-4492
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 085 268 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS