ÄNDAMÅL

Att dess årliga avkastning, sedan lägst en tiondel och högst en femtedel därav lagts till kapitalet, ställes till sociala centralnämndens förfogande för att användas till att utöva hjälpverksamhet bland behövande, i första hand till bidrag för att sänka bostadskostnaderna samt att därest ett visst års tillgängliga avkastning ej till fullo tas i anspråk överskottet balanseras för att vid ett senare tillfälle disponeras i enlighet med ovanstående.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lotty Bruzelius och G E Broms understödsstiftelse
Organisationsnummer:802007-1737
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS