ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas för att främja vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis sådan som är av betydelse för geroatriken. Medel som anslås ur fonden böra utdelas å min makes Hans Osterman födelsedag den 27 april.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Loo och Hans Ostermans Stiftelse för medicinsk forskning (82)
Organisationsnummer:802404-3930
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • Universitetsförvaltningen
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-524 864 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS