ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och utbilda behövande handikappade och bevaka att de handikappades synpunkter och rättigheter tas tillvara gentemot landsting, kommuner, kommunförbund, riksdagsledamöter, länsstyrelse, länsarbetsnämnd med flera samhällsorgan. Stöd kan ske i form av ekonomiskt bidrag eller stödinsats i nära samarbete med Läns-HSO och dess samverkansfunktioner gentemot ovan angivna samhällsinstanser/myndigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Läns-HSO i Göteborgs och Bohus län, landstingsområdets Understödsstiftelse
Organisationsnummer:858500-8983
Adress:
  • L Sundén Andersson
  • Överås Parkväg 14
  • 412 74 Göteborg
Telefonnummer:0703-281478
E-post:lisbethsason@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 135 454 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS