ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län. bl a genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses bl a genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer. Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län, får stiftelsen även främja landsbygdsutveckling, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det angivna geografiska verksamhetsområdet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse
Organisationsnummer:802425-9536
Adress:
  • Erling Karlsson
  • Sibbahult 116
  • 361 95 Långasjö
Telefonnummer:0471-244990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:83 793 170 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS