ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara, att verka för utveckling, breddning och förnyelse av näringslivet i Ånge Kommun.Detta skall ske bl a genom att stödja åtgärder som syftar till att främja sysselsättningen inom kommunens näringsliv och därigenom bl a underlätta för personer, som till följd av strukturrationaliseringar eller andra liknande åtgärder friställts från sitt arbete, att finna ny lämplig sysselsättning.Stöd från stiftelsen kan utgå i form av bidrag till exempelvis projekterings- och igångsättningskostnader för sysselsättningsskapande verksamhet i kommunen, utbildning och initiativ därtill. Stöd från stiftelsen kan också utgå i form av att stiftelsen tillskjuter riskvilligt kapital, exempelvis genom förvärv av andelar eller aktier för nybildning av företag i Ånge kommun eller i företag, som avser etablera sig eller utvidga sin verksamhet i Ånge kommun och/eller genom lån till företag som nu nämnts. Stöd kan ävenledes utgå till enskild person i form av utlåning av medel att användas som riskvilligt kapital i företag. Lån till företag eller enskild person får beviljas för en tid av högst fem år. Med undantag för engagemang i form av lån till företag och enskild person bör engagemang från stiftelsens sida i största möjliga utsträckning vara av kortfristig natur, d v s ej sträcka sig över en längre tidsrymd än tre år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ljunganstiftelsen
Organisationsnummer:889201-6349
Adress:
  • Ånge Kommun
  • 841 81  Ånge
Telefonnummer:0690-250 100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 419 240 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS