ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom anslag från avkastningen av stiftelsens medel främja a) försäkringsmatematisk forskning rörande livförsäkring, b) forskning inom den del av försäkringsjuridikens område som rör livförsäkring, c) forskning inom den del av försäkringsmedicinens område som rör livförsäkring samt d) i den mån det finnes särskilt önskvärt, annan vetenskaplig forskning, som ävenledes kan vara av direkt intresse för den rörelse som donator driver. Av de under a) – d) angivna forskningsområdena skall de under a) – c) anses vara av samma angelägenhetsgrad för stiftelsen medan det under d) skall komma ifråga endast i sista hand.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Liv-Skandias 100-årsstiftelse
Organisationsnummer:802006-4500
Adress:
  • Bolagsjuridik/Stiftelser
  • 106 55 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7881000
E-post:stiftelser@skandia.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS