ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning och kapital, skall under tjugofem (25) års tid användas till kyrkobyggnadens underhåll och reparation. För den händelse, att det skulle finnas kapital kvar i stiftelsen efter nämnda 25 år, skall avkastningen och kapitalet användas på samma sätt, som ovan. Under samma tid skall Gräsmarks Kyrka svara för gravskötsel, enligt de regler som gäller för gravskötselavtal, dels för gravplats nr. 69 kv. 1x, se avtal 19930401 dels och för Anton Hofgrens familjegrav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lisa Hofgrens stiftelse
Organisationsnummer:802478-1240
Adress:
  • Sunne Pastorat
  • Box 128
  • 686 23 SUNNE
Telefonnummer:0565-68 85 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:933 887 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS