ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta byggnad och fastighet, samt inventarier, för uthyrning, samt andra aktiviteter som främjar Lions Internationals hjälpverksamhet. Stiftelsen ska också motta gåvor och donationer. Stiftelsens överskott ska tillfalla Lions hjälpverksamhet inom och utom landet. För det fall Lions Club i Bromölla upplösas ska stiftelsen tillhöriga byggnader och fastigheter, tillfalla Bromölla kommun, medan andra tillgångar ska tillfalla ändamål som bestäms av Multipeldistrikt 101 av Lions Club International.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lions stiftelse i Bromölla
Organisationsnummer:802478-1612
Adress:
  • Friström
  • Möllestigen 2 O
  • 295 38 Bromölla
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:555 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS