ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall 25 % årligen tillföras fonden. Resterande 75 % av avkastningen skall användas för förkovran av Statens Sjöhistoriska Museums örlogsmarina samlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Linnéa och Olof Bovins stiftelse
Organisationsnummer:802405-6247
Adress:
  • Statens Sjöhistoriska Museer
  • Box 27131
  • 102 52 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-666 49 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS