ÄNDAMÅL

I första hand vård av Linnéa Carlssons kusinbarn i enlighet med testamentet på 1) Ersta sjukhus 2) Mariahemmet eller 3) annat sjukhus eller sjukhem vartill läkare vid Ersta sjukhus lämnat remiss, dock skall företräde lämnas vid vård på Erstasjukhus och Mariahemmet, I andra hand behövande patienter vid Ersta sjukhus med företräde för pauvres honteux (särskilt ämbetsmän, läkare och präster samt deras hustrur och barn bör ihågkommas) för främst deras vårdkostnader på Ersta sjukhus och därefter för a) bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) kostnad för eftervård av patient som av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att själv bära denna kostnad, c) kostnad för ortopediska hjälpmedel, d) kostnad för andra personliga hjälpmedel än ortopediska vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedömes vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, samt e) kostnad för konvalecsentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, I tredje hand behövande patienter vid Mariahemmet för att bekosta deras avgifter eller del av avgifter vid hemmet. Avkastningen får endast användas för det fall att ersättning i det enskilda fallet inte utgår av allmänna medel. Vidare anhåller sökanden att punkt f) i tillägget till Linnéa Carlssons testamente får följande lydelse: ”Råder olika meningar i en medicinsk fråga skall den mening gälla som biträds av chefsläkaren vid Ersta sjukhus”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Linnéa Carlssons Stiftelse
Organisationsnummer:802000-5255
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS