ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att, å ena sidan, arbeta med Islams nyttiga verksamhet som främjar muslimernas trosutövning i Sverige. Å andra sidan, sedan ytterligare medel tillförs stiftelsen genom insamlingar m m, bygga och förvalta en moské,som kan användas för sammankomster, för att hålla bön och för undervisning av islam.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Linköpings Moskéstiftelse
Organisationsnummer:822003-7918
Adress:
  • Box 374
  • 581 03 Linköping
Telefonnummer:709784539
E-post:noorhassan@hotmail.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 390 875 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS