ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, vid Linköpings Universitet, utan inbördes rangordning främja: -utbildnings och forskningsverksamhet -samverkan med omgivande samhälle -spridande av forskningsresultat samt -andra därmed jämförliga mål. Stiftelsen har även inom ramen för sitt ändamål förvalta fast och lös egendom jämte nyttjanderätter till densamma om det är till gagn för universitetets verksamhet. Stiftelsen står öppen för gåvor och donationer från offentliga och privata givare. Stiftelsen har rätt att bedriva verksamhet genom hel- eller delägt bolag. Utdelning för angivet ändamål ska beslutats och utbetalas av stiftelsens förvaltare efter ansökan eller genom självständigt beslut utan föregående ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Linköpings Universitets Jubileumsstiftelse
Organisationsnummer:802480-9264
Adress:
  • Linköpings Univeristet
  • 581 83 Linköping
Telefonnummer:013-281000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 178 471 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS