ÄNDAMÅL

Förvalta stiftelsens egendom till förmån för Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg enligt i donationshandlingar och av Kungl Maj:t givna föreskrifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Linhultska Stiftelsen
Organisationsnummer:857201-0620
Adress:
  • Korsgatan 20
  • 411 16 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:79 284 386 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS