ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av samfonden sedan minst tio procent därav lagts till kapitalet skall användas till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Lindesberg, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskiltämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lindeskolans Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:875002-6554
Adress:
  • Lindesbergs kommun, ekonomiavdelningen
  • 711 80 LINDESBERG
Telefonnummer:0581-81000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:554 125 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS